trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. ko nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi

Photo of author

By Josephine

trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. ko nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ
Viết một bình luận