Trong một đợt nghỉ hè ở quê có 15 ngày trời mưa, trong đó cứ mưa vào buổi sáng thì chiều trời trong xanh và cứ mưa vào buổi chiều thì sáng hôm đó trời

By Audrey

Trong một đợt nghỉ hè ở quê có 15 ngày trời mưa, trong đó cứ mưa vào buổi sáng thì chiều trời trong xanh và cứ mưa vào buổi chiều thì sáng hôm đó trời tạnh. Có 12 buổi sáng và 13 buổi chiều trời quang mây tạnh. Hỏi kỳ nghỉ hè ở quê kéo dài bao nhiêu ngày?
Xin chân thành cảm ơn

0 bình luận về “Trong một đợt nghỉ hè ở quê có 15 ngày trời mưa, trong đó cứ mưa vào buổi sáng thì chiều trời trong xanh và cứ mưa vào buổi chiều thì sáng hôm đó trời”

 1. Ta có 15 ngày trời mưa cũng có nghĩa là 15 buổi trời mưa (sáng hoặc chiều).

  Có 12 buổi sáng và 13 buổi chiều trời không mưa. Như vậy số buổi không mưa là :  12 + 13 = 25 (buổi)

  Số buổi ở quê là :   25 + 15 = 40 (buổi)

  Số ngày ở quê là :       40 : 2 = 20 (ngày)

   

  Trả lời
 2. Ta có 15 ngày trời mưa cũng có nghĩa là 15 buổi trời mưa (sáng hoặc chiều).

  Có 12 buổi sáng và 13 buổi chiều trời không mưa. Như vậy số buổi không mưa là : 

  12 + 13 = 25 (buổi)

  Số buổi ở quê là :

     25 + 15 = 40 (buổi)

  Số ngày ở quê là :    

     40 : 2 = 20 (ngày)

  Trả lời

Viết một bình luận