trong một hộp có 3 viên vàng 6 viên bi xanh 5 viên bi đổ . Không nhìn vào hộp có thể lấy ít nhất bao viên bi để có 4 viên bi cùng màu

By Peyton

trong một hộp có 3 viên vàng 6 viên bi xanh 5 viên bi đổ . Không nhìn vào hộp có thể lấy ít nhất bao viên bi để có 4 viên bi cùng màu

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận