Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em. a) Tính số học sinh giỏi của lớp. b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của l

By Vivian

Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.
a) Tính số học sinh giỏi của lớp.
b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.
c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.

0 bình luận về “Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em. a) Tính số học sinh giỏi của lớp. b) số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của l”

 1. Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `text(a. Số học sinh giỏi của lớp là:)`

  `text(9 : 60% = 15 (học sinh))`

  `text(b. 80% số học sinh giỏi là:)`

  `text(15 × 80% = 12 (học sinh))`

  `text(Số học sinh khá của lớp là:)`

  `text(12 :)` $\frac{2}{3}$ `text(= 18 (học sinh))`

  `text(c. Tổng số học sinh của lớp là:)`

  `text(15 + 18 = 33 (học sinh))`

  `text(Đáp số: a. 15 học sinh)`

              `text(b. 18 học sinh)`

              `text(c. 33 học sinh)`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm