Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù đúng hay sai?Vì Sao các bạn giúp mình vs ạ

By Nevaeh

Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù đúng hay sai?Vì Sao
các bạn giúp mình vs ạ

0 bình luận về “Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù đúng hay sai?Vì Sao các bạn giúp mình vs ạ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong một tam giác, góc lớn nhất là góc tù là : đúng 

  Vì tổng 3 góc trong 1 tam giác = 180o

  mà góc từ là góc nhỏ hơn 180o và lớn hơn 90o

  bạn có thể xem hình

  Trả lời

Viết một bình luận