trong nhóm máu người trên hồng cầu có hai loại kháng nguyên a và b trong huyết tương có hai loại kháng thể Alpha và beta trong nguyên tắc truyền máu l

Photo of author

By Reese

trong nhóm máu người trên hồng cầu có hai loại kháng nguyên a và b trong huyết tương có hai loại kháng thể Alpha và beta trong nguyên tắc truyền máu là không cho kháng nguyên a Gặp các và kháng nguyên B gặp beta Tại sao có nhóm máu A lại truyền cho người có nhóm máu AB.nhưng người có nhóm máu AB lại ko truyền dc cho người có nhóm máu A
Leave a Comment