Trong phòng thí nghiệm người ta dung khí hidro để khử 8g đồng (II) oxit a) Viết phương trình phản ứng xảy ra b) Tính khối lượng đồng kim loại thu được

By Adalynn

Trong phòng thí nghiệm người ta dung khí hidro để khử 8g đồng (II) oxit
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra
b) Tính khối lượng đồng kim loại thu được
c) Tính thể tích khí hidro đã dung (ở đktc)

0 bình luận về “Trong phòng thí nghiệm người ta dung khí hidro để khử 8g đồng (II) oxit a) Viết phương trình phản ứng xảy ra b) Tính khối lượng đồng kim loại thu được”

 1. $n_{CuO}=8/80=0,1mol$

  $a/CuO+H_2\overset{t^o}\to Cu+H_2O$

  $Theo$ $pt :$

  $n_{Cu}=n_{H_2}=n_{CuO}=0,1mol$

  $b/m_{Cu}=0,1.64=6,4g$

  c$/V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

  Trả lời
 2. a) H2 + CuO -> Cu +H2O

  b) n CuO = m CuO : M CuO = 8 : (64+16)= 0,1 (mol)

  Theo phương trình ta có n CuO = n Cu

  => n Cu = 0,1 (mol)

  m Cu = n Cu . M Cu = 0,1 . 64 = 6,4 (g)

  c) Theo phương trình ta có n CuO = n H2 = 0,1 (mol)

  => V H2 = n H2 . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm