Trong truyện Tấm Cám , tại sao khi Tấm vào cung Bụt lại không xuất hiện nữa ?

Photo of author

By Ruby

Trong truyện Tấm Cám , tại sao khi Tấm vào cung Bụt lại không xuất hiện nữa ?

0 bình luận về “Trong truyện Tấm Cám , tại sao khi Tấm vào cung Bụt lại không xuất hiện nữa ?”

  1. Trong truyện Tấm Cám , tại sao khi Tấm vào cung Bụt lại không xuất hiện nữa ?

    *Vì Tấm không gặp nhiều chuyện buồn , tủi như khi ở với mẹ con nhà Cám nữa

    *Vào trong cung đã có hoàng tử nên Bụt cũng không cần xuất hiện

    *Có thể là vì Tấm đã tìm được hạnh phúc cho mình nên Bụt cũng an tâm hơn 

Viết một bình luận