Trong tuần đầu hai tổ sản xuất được 1500 bộ quần áo. Sang tuấn thứ hai , tổ A vượt mức 25% kế hoạch, tổ B giảm 18%. Do đó, trong tuần này cả 2 tổ sản

Photo of author

By Liliana

Trong tuần đầu hai tổ sản xuất được 1500 bộ quần áo. Sang tuấn thứ hai , tổ A vượt mức 25% kế hoạch, tổ B giảm 18%. Do đó, trong tuần này cả 2 tổ sản xuất được 1617 bộ quần áo. Hỏi trong tuần đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu bộ quần áo?
Viết một bình luận