Trongmạch dao động điện từ LC nếu điện tích cực đại trên tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là i0 thì chu kì dao động trong mạch l

Photo of author

By Katherine

Trongmạch dao động điện từ LC nếu điện tích cực đại trên tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là i0 thì chu kì dao động trong mạch là

0 bình luận về “Trongmạch dao động điện từ LC nếu điện tích cực đại trên tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là i0 thì chu kì dao động trong mạch l”

 1. Đáp án:

  \(T = \frac{{2\pi {Q_0}}}{{{I_0}}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  R = {R_1} + {R_3}\\
  I = \frac{U}{R} = \frac{U}{{{R_1} + {R_3}}}\\
  1,2 = \frac{6}{{3 + {R_3}}}\\
  \omega  = \frac{{{I_0}}}{{{Q_0}}} \Rightarrow T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi {Q_0}}}{{{I_0}}}
  \end{array}\)

Viết một bình luận