I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm nặng bao nhiêu kg ? biết 1cm3 kim loại đó nặng 5g II)1 khối đá hình lập phương cạnh dài 0,4 m nặng 16

I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm ...

Read more

Cho (O), đường kính BC, A thuộc (O). d là tiếp tuyến của O tại A. Các tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt d lần lượt tại D và E. Chứng minh: a) góc

Cho (O), đường kính BC, A thuộc (O). d là ...

Read more

để đo gia tốc rơi tự do thì cần những dụng cụ đo nào

để đo gia tốc rơi tự do thì cần những ...

Read more

Cho 16 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 2M thu được 8.96 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. a/Tính khối lượng của mỗi kim

Cho 16 gam hỗn hợp A gồm Fe và Mg ...

Read more

bài 3: tổng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số .thương của hai số là số lớn nhất có 1 chữ số .tìm hai số đó…..baif 4 : tìm một số có 3 chữ số ,bi

bài 3: tổng của hai số là số nhỏ nhất ...

Read more

tìm số tự nhiên x biết : ( x+5) chia hết cho (x+2)

tìm số tự nhiên x biết : ( x+5) chia ...

Read more

Hãy tìm hiểu lãi suất gửi ngân hàng ở địa phương em và tính xem nếu gửi 20 000 000 đồng thì sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?

Hãy tìm hiểu lãi suất gửi ngân hàng ở địa ...

Read more

Một oto đang qua A với vận tốc 50,4km/h thì tăng tốc sau 10s thì đến B với vận tốc đạt 25m/s. a.tính gia tốc của oto trên đoạn đường AB? b.tín

Một oto đang qua A với vận tốc 50,4km/h thì ...

Read more

Viết đoạn văn khoảnh 400 chữ về tấm gương tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Viết đoạn văn khoảnh 400 chữ về tấm gương tự ...

Read more

Help (vote 5 sao cho câu trả lời nhanh và chính xác nhất) 1. Dad: “Clean the blue bike! It is dirty” Dad told me .……………………………………… 2. Tim: “He is w

Help (vote 5 sao cho câu trả lời nhanh và ...

Read more