Trước khi chạm đất 1s, một vật được thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s . Lấy g=10m/s^2 Tính: a) thời gian và độ cao vật rơi b) quãng đường vật đi được

By aihong

Trước khi chạm đất 1s, một vật được thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s . Lấy g=10m/s^2 Tính:
a) thời gian và độ cao vật rơi
b) quãng đường vật đi được trong giây thứ 2

0 bình luận về “Trước khi chạm đất 1s, một vật được thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s . Lấy g=10m/s^2 Tính: a) thời gian và độ cao vật rơi b) quãng đường vật đi được”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}a)\left\{ \begin{array}{l}t = 4s\\h = 80m\end{array} \right.\\b)15m\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  + h: Độ cao vật rơi

  + t: thời gian rơi của vật

  + Phương trình vận tốc: \(v = gt\)

  + Phương trình quãng đường: \(s = \dfrac{1}{2}g{t^2}\)

  a) Theo đề bài, ta có: vận tốc của vật trước khi chạm đất 1s là \(v = 30m/s\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 30 = g\left( {t – 1} \right)\\ \Rightarrow t = \dfrac{{30}}{{10}} + 1 = 4s\end{array}\)

  \(h = \dfrac{1}{2}g{t^2} = \dfrac{1}{2}{.10.4^2} = 80m\)

  b) Quãng đường vật đi được trong 2s đầu: \({s_2} = \dfrac{1}{2}g{.2^2} = 20m\)

  Quãng đường vật đi được trong 1s đầu: \({s_1} = \dfrac{1}{2}g{.1^2} = 5m\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2: \(\Delta s = {s_2} – {s_1} = 20 – 5 = 15m\)

  Trả lời

Viết một bình luận