Tìm 2 số biết tổng của 2 hai số đó là 100. Biết 2 số đó hơn kém nhau 10 đơn vị. Tìm hai số đó

By Lydia

Tìm 2 số biết tổng của 2 hai số đó là 100. Biết 2 số đó hơn kém nhau 10 đơn vị. Tìm hai số đó

0 bình luận về “Tìm 2 số biết tổng của 2 hai số đó là 100. Biết 2 số đó hơn kém nhau 10 đơn vị. Tìm hai số đó”

 1. Đáp án:

  2 số đó là : 45 và 55

  Giải thích các bước giải:

  Ta có sơ đồ sau :

  Số lớn : |——————————————————|  ( Tổng : 100 )

  Số bé  : |——————————————-| … 10 …  

  Số bé là :

         ( 100 – 10 ) : 2 = 45

  Số lớn là : 

          45 + 10 = 55 

  Vậy 2 số đó là : 45 và 55

  Trả lời
 2.               Bài Giải

  Số thứ nhất là :

   (110 + 10 ) : 2 = 55

  Số thứ hai là :

   100 – 55 = 45

          Đ/s : 55 và 45

   

  Trả lời

Viết một bình luận