trước khi nén nhiệt độ của một lượng khí trong xilanh là 30độ C say khi nén thể tích của khí giảm 3 lần và áp suất tăng 5 lần . Hỏi nhiệt độ của khí

Photo of author

By Piper

trước khi nén nhiệt độ của một lượng khí trong xilanh là 30độ C say khi nén thể tích của khí giảm 3 lần và áp suất tăng 5 lần . Hỏi nhiệt độ của khí sau khi nén là bao nhiêu ? xem rằng khí trong xilanh là khí lí tưởng .
Leave a Comment