đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

Photo of author

By Harper

đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

0 bình luận về “đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán”

 1. Đáp án:

  đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

  nó có bộ lông tứ để bay xa hơn , có mùi hương hấp dẫn thú đến chamh vào nhuywj hao phát tán , nó tự phát tán

  Giải thích các bước giải:

   ngoài ra con người còn có thể phát tán = nhiều cách

  .

Viết một bình luận