đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

By Harper

đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

0 bình luận về “đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán”

 1. Đáp án:

  đặc điểm gì của quả và hạt cách ly với cách phát tán

  nó có bộ lông tứ để bay xa hơn , có mùi hương hấp dẫn thú đến chamh vào nhuywj hao phát tán , nó tự phát tán

  Giải thích các bước giải:

   ngoài ra con người còn có thể phát tán = nhiều cách

  .

  Trả lời

Viết một bình luận