Trường hợp nào dưới đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát? A: Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường B: Lực xuất hiện khi lò xo bị nén h

Photo of author

By Camila

Trường hợp nào dưới đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?
A:
Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường
B:
Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.
C:
Lực xuất hiện làm mòn đế giày khi đi bộ
D:
Lực xuất hiện giữa kiện hàng và băng chuyền chuyển động
Leave a Comment