Trường Tiểu học Happy có 100 học sinh lớp 5, 78 học sinh trong câu lạc bộ Bơi lội và 86 học sinh câu lạc bộ Cầu lông. Số học sinh không tham gia câu l

Photo of author

By Samantha

Trường Tiểu học Happy có 100 học sinh lớp 5, 78 học sinh trong câu lạc bộ Bơi lội và 86 học sinh câu lạc bộ Cầu lông. Số học sinh không tham gia câu lạc bộ Bơi lội hay câu lạc bộ Cầu lông ( không tham gia cả 2 câu lạc bộ ) lớn nhất có thể là bao nhiêu?Trường Tiểu học Happy có 100 học sinh lớp 5, 78 học sinh trong câu lạc bộ Bơi lội và 86 học sinh câu lạc bộ Cầu lông. Số học sinh không tham gia câu lạc bộ Bơi lội hay câu lạc bộ Cầu lông ( không tham gia cả 2 câu lạc bộ ) lớn nhất có thể là bao nhiêu?
Viết một bình luận