trường tiểu học Kim Đồng có số học sinh khối 4 nhiều hơn số học sinh khối 5 là 56 em. Biết rằng một nửa số học sinh khối 4 nhiều hơn 2/5 số học sinh k

Photo of author

By Athena

trường tiểu học Kim Đồng có số học sinh khối 4 nhiều hơn số học sinh khối 5 là 56 em. Biết rằng một nửa số học sinh khối 4 nhiều hơn 2/5 số học sinh khối 5 là 50 em. Hỏi mỗi khối có bao nhiêu học sinh?
Viết một bình luận