Trường Tiểu học M tổ chức thi đấu bóng bàn, có 11 đấu thủ tham gia. Dũng nói rằng: “Có thời điểm mỗi đấu thủ đều đấu đung 7 trận” Trí nói rằng: “Dũng

Photo of author

By Alice

Trường Tiểu học M tổ chức thi đấu bóng bàn, có 11 đấu thủ tham gia.
Dũng nói rằng: “Có thời điểm mỗi đấu thủ đều đấu đung 7 trận”
Trí nói rằng: “Dũng nói sai rồi”.
Dũng đúng hay Trí đúng? Các bạn hãy nghĩ xem!
Viết một bình luận