Từ công thức định luật ôm đối với toàn mạch Im = E/ Rn+r =>r=? Công thức tính r là gì vậy mọi người

By Genesis

Từ công thức định luật ôm đối với toàn mạch
Im = E/ Rn+r
=>r=?
Công thức tính r là gì vậy mọi người

0 bình luận về “Từ công thức định luật ôm đối với toàn mạch Im = E/ Rn+r =>r=? Công thức tính r là gì vậy mọi người”

Viết một bình luận