Tứ giác nội tiếp là tuứ giác có hai đỉnh kề nhau nhìn cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc anpha, vậy cho mk hỏi cạnh chứa 2 đỉnh còn lại là cạnh nào v

Photo of author

By Delilah

Tứ giác nội tiếp là tuứ giác có hai đỉnh kề nhau nhìn cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc anpha, vậy cho mk hỏi cạnh chứa 2 đỉnh còn lại là cạnh nào vậy, vẽ hình và chỉ rõ giúp mk với nha

0 bình luận về “Tứ giác nội tiếp là tuứ giác có hai đỉnh kề nhau nhìn cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới 1 góc anpha, vậy cho mk hỏi cạnh chứa 2 đỉnh còn lại là cạnh nào v”

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     Mmotj tứ giác có 4 đinh, hai đỉnh kề nhau nhìn hai đỉnh còn lại thì hai đỉnh còn lại là hai đỉnh không xét ở trên đấy. 

    Ví dụ tứ giác ABCD, hai đỉnh kề nhau A và B thì hai đỉnh còn lại là C và D thôi.

Viết một bình luận