Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, những địa phương dành được chính quyền sớm nhất cả nước là

By Charlie

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, những địa phương dành được chính quyền sớm nhất cả nước là

0 bình luận về “Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, những địa phương dành được chính quyền sớm nhất cả nước là”

  1. Từ ngày 14 đến 18 tháng 8: Rất nhiều xã, huyện thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Hà Đông, Sơn Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Mỹ Tho, Sa Đéc đã nhanh chóng nắm bắt cơ lội, kịp thời nổi dậy giành chính quyền.

     cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

    Trả lời
  2. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, có `4` tỉnh đứng lên dành được chính quyền sớm nhất cả nước là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm