_Tuân là một học sinh giỏi nhưng vì nhà nghèo nên phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ? Tuân có sự lựa chọn là đi học và ở nhà, theo em Tuân nên chọn cái nào? V

By Aubrey

_Tuân là một học sinh giỏi nhưng vì nhà nghèo nên phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ? Tuân có sự lựa chọn là đi học và ở nhà, theo em Tuân nên chọn cái nào? Vì sao?
_Nếu là bạn của Tuân em có thể làm gì để giúp bạn ấy?
*Giúp mình với mình đang cần gấp cho ngày mai*

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận