Tại sao nói Cuba là lá cờ đầu của Mỹ La – tinh .

By Valerie

Tại sao nói Cuba là lá cờ đầu của Mỹ La – tinh .

0 bình luận về “Tại sao nói Cuba là lá cờ đầu của Mỹ La – tinh .”

 1. * Cu – ba được coi là lá cờ đầu của Mỹ La-tinh vì:

  – Từ đầu những năm 50 (TKXX) ở Cu – ba đã bùng nổ phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ tay sai Mĩ.

   – Ngày 1/1/1959 cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân CuBa đã giành được thắng lợi. Chính quyền phản động tay sai Mĩ bị lật đổ.

   – Cu- ba là nước đầu tiên ở Mĩ La-tinh giành được thắng lợi cách mạng bằng cuộc đấu tranh vũ trang và cũng là nước đầu tiên ở Mĩ La-tinh đã tiến hành cải cách dân chủ triệt để. 

  – Sau khi đánh bại cuộc tấn công của 1.300 tên lính đánh thuê của Mĩ và vùng biển Hirôn(4/1961), bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng, Cu-ba tuyên bố đi theo con đường XHCN, trở thành nước XHCN đầu tiên ở khu vực Mĩ La-tinh, là hòn đảo anh hùng, lá cờ đầu của phong trào GPDT ở

  khu vực này.

  Trả lời
 2. Ngày 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng hòa Cuba được thành lập. Đây là cuộc cách mạng đầu tiên ở khu vực Mĩ Latinh lật đổ được chế độ độc tài thân Mĩ, thiết lập chính phủ dân chủ. Từ đó có tác dụng cổ vũ, tạo điều kiện để phong trào đấu tranh- đặc biệt là đấu tranh vũ trang phát triển, đưa Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy” trong những năm 60, 70 của thế kỉ XX.

  xin ctlhn 

  Trả lời

Viết một bình luận