tuổi của 3 cha con là 57 tuổi.người anh hơn em 3 tuổi,người cha có số tuổi gấp đôi tổng số tuổi của 2 anh em.tính tuổi mỗi người

Photo of author

By Amaya

tuổi của 3 cha con là 57 tuổi.người anh hơn em 3 tuổi,người cha có số tuổi gấp đôi tổng số tuổi của 2 anh em.tính tuổi mỗi người

0 bình luận về “tuổi của 3 cha con là 57 tuổi.người anh hơn em 3 tuổi,người cha có số tuổi gấp đôi tổng số tuổi của 2 anh em.tính tuổi mỗi người”

 1. -Gọi số tuổi của Người em là $x$(Điều kiện $x>0$).

  -Theo đề bài ra ta có:

  +Số tuổi của người em là:$x (1)$

  +Số tuổi của người anh là $3+x$ (Tuổi) $(2)$

  +Số tuổi của người cha là:$2.(x+3+x)=4x+6 (3)$

  -Tổng số tuổi của 3 cha con là:

         $x+3+x+4x+6=57$

  $<=>x+x+4x=57-6-3$

  $<=>6x=48$

  $=>x=8$

  -Thay x=6 lần lượt vào $(1)$,$(2)$ và$(3)$ ta suy ra:

  +Số tuổi của em là:$x=8$(Tuổi)

  +Số tuổi của người anh là:$3+x=8+3=11$(Tuổi)

  +Số tuổi của người bố là:$4x+6=4.8+6=38$(Tuổi)

   Chúc bạn học tốt…

 2. @py

  Bài làm :

  Số tuổi của cha là :

  `57 : ( 2 + 1 ) × 2 = 38` ( tuổi )

  Tổng tuổi của 2 anh em là :

  `38 : 2 = 19` ( tuổi )

  Số tuổi của anh là :

  `( 19 + 5 ) : 2 = 12` ( tuổi )

  Số tuổi của em là :

  `12 – 5 = 7` ( tuổi )

  Đáp số : cha : `38` tuổi

                 anh : `12` tuổi

                 em : `7` tuổi .

   

Viết một bình luận