Tuổi trung binh của các cầu thủ 1 đội bóng đá là 23 tuổi.nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5 tuổi.hỎI TUỔI CỦA

Photo of author

By Maya

Tuổi trung binh của các cầu thủ 1 đội bóng đá là 23 tuổi.nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5 tuổi.hỎI TUỔI CỦA ĐỘI TRƯỞNG LỚN HƠN TUỔI TRUNG BINH CỦA CẢ ĐỘI LÀ BN
Viết một bình luận