Vận tốc của máy bay là 900 km/giờ. Vậy 1 giây máy bay đi được bao nhiêu km? A. 25m B. 250m C. 2500m D. 2,5m

Photo of author

By Ximena

Vận tốc của máy bay là 900 km/giờ. Vậy 1 giây máy bay đi được bao nhiêu km?
A. 25m
B. 250m
C. 2500m
D. 2,5m
Viết một bình luận