Vào mùa khô ở Buôn Ma Thuột, để tiết kiệm nước, công ty nước máy cung cấp nước cho toàn thành phố cứ 1 ngày cho nước, 1 ngày cắt nước. Người dân cũng

Photo of author

By Peyton

Vào mùa khô ở Buôn Ma Thuột, để tiết kiệm nước, công ty nước máy cung cấp nước cho toàn thành phố cứ 1 ngày cho nước, 1 ngày cắt nước. Người dân cũng từ đó mà có ý thức tiết kiệm nước sinh hoạt hơn. Trước những ngày cắt nước, nhà Lan dùng hai thùng để dựng nước.
Có 60 lít nước đựng trong 2 thùng. Nếu đổ 2 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lúc đó số nước ở thùng thứ nhất sẽ bằng 2/3 số nước ở thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít nước ?
Viết một bình luận