vật rơi tự do trong giây cuối được 40 m. Tính thời gian vật rơi và độ cao nơi thả vật biết g= 10 m/s2 tính t và h

By Gianna

vật rơi tự do trong giây cuối được 40 m. Tính thời gian vật rơi và độ cao nơi thả vật biết g= 10 m/s2 tính t và h
Viết một bình luận