Vẽ 2 góc đối đỉnh: Góc O ở chính giữa ; O3 và O1 là 2 góc đối đỉnh; O2 và O4 là 2 góc đối đỉnh tính A3 ;A4 trong mỗi trường hợp sau a, A1+A3=100 độ

Photo of author

By Sadie

Vẽ 2 góc đối đỉnh: Góc O ở chính giữa ; O3 và O1 là 2 góc đối đỉnh; O2 và O4 là 2 góc đối đỉnh
tính A3 ;A4 trong mỗi trường hợp sau
a, A1+A3=100 độ b,A1-A3=100 độ c,2 A1=A4
Viết một bình luận