Về thứ nhất bán được 1/4 số gạo và 9 kg ngày Thứ Hai bán được 1/3 số gạo và 5 kg ngày thứ ba bán được 43 kg thì vừa hết Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nh

By Mary

Về thứ nhất bán được 1/4 số gạo và 9 kg ngày Thứ Hai bán được 1/3 số gạo và 5 kg ngày thứ ba bán được 43 kg thì vừa hết Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo Giải nhanh giúp mình nha mình đang có chuyện gấp

0 bình luận về “Về thứ nhất bán được 1/4 số gạo và 9 kg ngày Thứ Hai bán được 1/3 số gạo và 5 kg ngày thứ ba bán được 43 kg thì vừa hết Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nh”

 1. Ngày thứ hai hai còn lại số ki-lô-gam gạo là:
              (43+5)x3=144(kg)
  Ban đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo là:             

              (144+9)x4= 812(kg)

                              Đáp số : 144 kg 

                                            812 kg

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Đáp số : 812 kg gạo

  Giải thích các bước giải:

  Ngày thứ hai hai còn lại số kg gạo là
              ( 43 + 5 ) x 3 = 144 ( kg )
  Ban đầu cửa hàng có số kilôgam gạo là           

             ( 144 + 9 ) x 4 = 812 ( kg )

                          Đáp số : 812 kg gạo

  Mik xin hay nhất ak

  Trả lời

Viết một bình luận