Vẽ tia có cần kéo dài ra không? P/s:Mình học lớp 7 rồi,mik hỏi lại cách vẽ tia của lớp 6

Photo of author

By Hadley

Vẽ tia có cần kéo dài ra không?
P/s:Mình học lớp 7 rồi,mik hỏi lại cách vẽ tia của lớp 6
Viết một bình luận