Vì sao Hồ Quý Ly lên ngôi vua và tiến hành cải cấp? Những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?

By Camila

Vì sao Hồ Quý Ly lên ngôi vua và tiến hành cải cấp? Những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?

0 bình luận về “Vì sao Hồ Quý Ly lên ngôi vua và tiến hành cải cấp? Những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly?”

 1. -Vì các cuộc khởi nghĩa của nhân dân đã làm cho nhà trần không còn đủ sức giữ vai trò. năm 1004, hồ quý ly-1 viên quan từng giữ chức vụ cao nhất trong triều phê chuất vua trần lên làm vua và lập nên nhà hồ.

  Trả lời
 2. ** Những biện pháp cải cách của hồ quý ly.

  • Về chính trị:

   + Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình.

   + Hồ Quý Ly cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

   + Đặt lệ cử các quan ở triều đình về các lộ thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng hay giáng chức.

   – Về kinh tế tài chính:

   + Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.

   + Ban hành chính sách hạn điền.

   + Quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

   – Về xã hội:

   + Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

   + Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa thóc phải bán cho dân đói và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân. 

   – Về văn hoá, giáo dục:

   + Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

   + Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần, cung nữ.

   + Sửa đổi cả chế độ thi cử, học tập.

   – Về quân sự: thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.

  **Những mặt tiến bộ và hạn chế của những cải cách đó.

  • Mặt tiến bộ:

  Những cải cách Hồ Qúy Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực vủa nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền. Cải cách văn hóa, giáo dục, quân sự có nhiều tiến bộ, góp phần làm ổn định tình hình đất nước.

  • Mặt hạn chế:

  Một số chính sách chưa thực hiện triệt để ( gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân, đặc biệt là nông dân.

  ** Nhận xét nhân vật Hồ Quý Ly

    Hồ Quý Ly là một người thực sự tài năng, là một người yêu nước, tiến bộ, là một trong những nhà cải cách nổi tiếng trong lịch sử nước ta thời phong kiến.

  Bạn tham khảo nhé ❤️

  Vote hoặc chọn câu trả lời hay nhất nếu bạn thấy đáp án

  Trả lời

Viết một bình luận