Vì sao khi ta đi trên xe máy tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm? (áp dụng thế năng) Vi sao trong nội thành đông dân cư, bộ giao thông vận tả

Photo of author

By Vivian

Vì sao khi ta đi trên xe máy tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm? (áp dụng thế năng)
Vi sao trong nội thành đông dân cư, bộ giao thông vận tải quy định xe máy phải chạy với tốc độ không quá 50km/h
Leave a Comment