Vì sao nhà Trần lại xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản ( có 2 ý chính ) Trả lời hay mik vote cho nha

Photo of author

By Ariana

Vì sao nhà Trần lại xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản ( có 2 ý chính )
Trả lời hay mik vote cho nha

0 bình luận về “Vì sao nhà Trần lại xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản ( có 2 ý chính ) Trả lời hay mik vote cho nha”

  1. -Quyền tài sản có thể được xem như là một thuộc tính của một lợi ích kinh tế.

    -Trong kinh tế, tài sản thường được coi là quyền sở hữu (quyền đối với số tiền thu được từ tài sản) và kiểm soát tài nguyên hoặc hàng hóa.

Viết một bình luận