Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ? . Do băng tuyết tan b. Do có mưa lớn c. Do nước từ vùng Đông

Photo of author

By Alaia

Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?
. Do băng tuyết tan
b. Do có mưa lớn
c. Do nước từ vùng Đông Âu chảy đến
d. Do nước từ vùng Bắc Âu chảy đến
Leave a Comment