Vì sao trong bình chữa cháy người ta không dùng NaHCO3 rắn mà dùng NaHCO3 dung dịch cho vào bình??

By Savannah

Vì sao trong bình chữa cháy người ta không dùng NaHCO3 rắn mà dùng NaHCO3 dung dịch cho vào bình??

0 bình luận về “Vì sao trong bình chữa cháy người ta không dùng NaHCO3 rắn mà dùng NaHCO3 dung dịch cho vào bình??”

  1. – Bình cứu hoả thải ra `1` lượng lớn khí `CO_2` và bọt làm ngưng sự cháy.

    – `NaHCO_3` bị phân hủy khi nó ở dạng rắn.

    – Dùng dung dịch `NaHCO_3` thì phản ứng trao đổi ion xảy ra nhanh hơn nên người ta ko dùng dạng rắn.

    `=>` Không thể dùng dung dịch `NaHCO_3` rắn.

    Trả lời

Viết một bình luận