Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì

By Anna

Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì

0 bình luận về “Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì”

  1. Điều đó chứng tỏ người nguyên thuỷ biết sống thành từng nhóm ở những vùng thuận tiện, định cư lâu dài ở một nơi.

    Trả lời

Viết một bình luận