Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì

By Raelynn

Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì

0 bình luận về “Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì”

  1. chứng tỏ người nguyên thủy luôn cải tiến những công cụ lao động để nâng cao năng xuất lao động .cuộc sống ổn định hơn

    Trả lời

Viết một bình luận