viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ích khi học trường chuyên 140 từ Có dịch , no copy

By Eloise

viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ích khi học trường chuyên 140 từ
Có dịch , no copy

0 bình luận về “viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ích khi học trường chuyên 140 từ Có dịch , no copy”

 1. I have been studying English for over 5 years, and I found out that it had brought me a lot of benefits. My mother told me English is an international language, so everyone should learn English in order to have an advantage to access to the world. For me it is not just simply a tool for communication, but it is also opens new doors to the vast ocean. It helps me get close to many sources of information through the books and material that I have read while learning. Most of the books for learning English are about science, nature, news from around the world or much more interesting content so they can attract readers. Therefore, I can gain a lot of useful knowledge as well as having fun time reading them besides the skills in English. I also make a lot of new friends from many countries, and they let me know about many different cultures, the diversity of custom and tradition. I speak to people from Europe, America and Africa, each of my friends has a lot of interesting things for me to explore, and we are all connected with each other by English. I have a dream that one day I can travel to many parts of the world, and there is no tool which is simple to get and useful to help me achieve that dream like English. I am totally confident that I can access to international friends as long as they also speak English, and the world is waiting for me to explore. English brings me a lot more benefits that I cannot name, and I am sure that I will regret if I do not study it properly.

  dịch

  Tôi đã học tiếng Anh được hơn 5 năm rồi, và tôi nhận thấy rằng nó đã đem đến cho tôi rất nhiều lợi ích. Mẹ tôi từng nói với tôi rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, vì thế mỗi người đều nên học tiếng Anh để có thể có lợi thế trong việc tiếp cận với thế giới. Đối với tôi nó không chỉ là một công cụ để giao tiếp, mà nó còn mở ra nhiều cánh cửa mới dẫn đến đại dương rộng lớn. Nó giúp tôi tiếp cận gần hơn với nhiều nguồn thông tin thông qua những quyển sách và tài liệu tôi đã đọc trong quá trình học. Hầu hết các sách dành cho việc học tiếng Anh là về khoa học, tự nhiên, tin tức trên khắp thế giới hoặc nhiều những thông tin thú vị khác để thu hút người đọc. Vì thế tôi có thể có được nhiều kiến thức hữu ích cũng như những khoảng thời gian đọc sách thú vị bên cạnh việc học được những kỹ năng trong tiếng Anh. Tôi cũng kết bạn được với rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia, và họ cho tôi biết về nhiều nền văn hoá khác nhau, sự đa dạng của phong tục và truyền thống. Tôi nói chuyện với những người đến từ Châu  u, Châu Mỹ và Châu Phi, mỗi một người bạn đều có những điều thú vị để tôi khám phá, và chúng tôi đều được liên kết với nhau bằng tiếng Anh. Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó tôi sẽ đi du lịch đến nhiều phần khác nhau của thế giới, và không có một công cụ nào đơn giản và hữu ích để giúp tôi đạt được ước mơ ấy như tiếng Anh. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ kết nối được với bạn bè quốc tế miễn là họ cũng nói tiếng Anh, và thế giới này đang chờ đợi để tôi khám phá. Tiếng Anh đã mang đến cho tôi rất nhiều lợi ích mà tôi không thể nêu tên hết, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hối tiếc nếu tôi không học nó một cách đúng đắn.

  Trả lời
 2. 1)Cơ sở vật chất đầy đủ và tốt

  2)Môi trường học tập tốt

  3)Được học chuyên sâu nội dung yêu thích

  4)Rất nhiều học bổng chỉ dành cho học sinh trường chuyên

  5)Được một số trường ĐH ưu tiên tuyển thẳng

  6)Được học thêm những ngoại ngữ mới và tiếp xúc với GV bản ngữ

  7)Rèn luyện phẩm chất, phát huy năng lực, năng động và sáng tạo

   Nói tóm lại học trường có rất nhiều lợi ích,chúng ta có thể phát triển thêm tri thức,nếu học giỏi bạn thậm chí còn có học bổng đi nước ngoài,thậm chí có thể được tuyển thẳng,môi trường cũng không đáng lo,vật chất cơ sở đầy đủ và tốt và khi học ở trường chuyên bạn có thể tham gia giao tiếp tiếng anh với người nước ngoài để bổ sung thêm kiến thức,bạn còn có thể học thêm những môn mình yêu thích ,được giao lưu học tập với những người giỏi hơn để cải thiện kiến thức giúp ích cho sau này,thậm chí trường chuyên còn có nhiều hoạt động sáng tạo để giải chí nâng cao thần học tập.

      1) Facilities are adequate and good

   2) Good learning environment

   3) Intensive study of favorite content

   4) Many scholarships are only available to magnet school students

   5) To be recruited directly by some universities

   6) Learn more new languages ​​and interact with native teachers

   7) Forging quality, promoting energy, dynamism and creativity

   In short, there are many benefits to studying at school, we can develop more knowledge, if you study well, you even have a scholarship to go abroad, even be recruited directly, the environment is not worrying.  The facilities are adequate and good and when studying at a professional school, you can participate in English communication with foreigners to add knowledge, you can also learn more subjects you love, exchange learning.  Practice with better people to improve their knowledge to help later, even specialized schools have many creative activities to entertain even improve theology of learning

  Trả lời

Viết một bình luận