viết 1 đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận của em về bài ca dao số 4 chủ đề tình cảm gia đình Giới thiệu chủ đề Dẫn dắt, trích dẫn bài ca dao có thể

Photo of author

By Jasmine

viết 1 đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận của em về bài ca dao số 4 chủ đề tình cảm gia đình
Giới thiệu chủ đề
Dẫn dắt, trích dẫn bài ca dao
có thể nêu nghệ thuật, nêu nội dung
hoặc nghệ thuật + nội dung (cảm nhận đan xen từng câu)
tổng kết nội dung cả bài
liên hệ bản thân
(Mình cần gấp giúp mk vs) Please!!!
Leave a Comment