Viêt biểu thức tính độ lớn của lực lorenxo tác dụng lên hạt điện tích chuyển động trong từ trường

Photo of author

By Lydia

Viêt biểu thức tính độ lớn của lực lorenxo tác dụng lên hạt điện tích chuyển động trong từ trường

0 bình luận về “Viêt biểu thức tính độ lớn của lực lorenxo tác dụng lên hạt điện tích chuyển động trong từ trường”

  1. Đáp án:

    Lực Lo ren xơ tác dụng lên hạt điện tích chuyển động trong từ trường được xác định bởi công thức:

    \[{F_l} = qvB\sin \alpha \]

    Trong đó $\alpha$ là góc hợp bởi chiều chuyển động và cảm ứng từ B

Viết một bình luận