X. Read the passage below and choose the best answer for each question. Man is a land animal, but he is also closely tied to the sea. Throughout histo

X. Read the passage below and choose the best answer ...

Read more

Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ xã hội phong kiến với con người ( văn bản trong lòng mẹ)

Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ xã hội ...

Read more

trên đường thẳng xy lấy điểm A.Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB=4cm.AC= 9cm.Trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD=5cm.Gọi I là trung điểm của Ab

trên đường thẳng xy lấy điểm A.Trên tia Ax lấy ...

Read more

Viết 1 đoạn văn nêu cảm nhận của em về người cha trong văn bản “Mẹ tôi”

Viết 1 đoạn văn nêu cảm nhận của em về ...

Read more

Read the following passage, then choose the correct answer to questions 26- 30. Planet earth is part of a system of planets and their moons, as well

Read the following passage, then choose the correct answer to ...

Read more

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho AM=2cm . Trên tia BA lấy N sao cho BN=1cm a) chứng minh M nằm giữa A và N b) tính MN

cho AB =5cm .TRên tia AB lấy M sao cho ...

Read more

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắ

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến ...

Read more

1.Cho phương trình 2.(m-2)x+3=m-5. (1) a, tìm m để phương trình (1) là phương trình bậc nhất một ẩn b, với giá trị nào của m thì phương trình (1) tư

1.Cho phương trình 2.(m-2)x+3=m-5. (1) a, tìm m để phương ...

Read more

Thả rời tự do một vật từ độ cao h so với mặt đất biệt thời gian từ lúc rơi đến lúc chạm đất là 5s lấy g=10 m/s2 tính vẫn tốc lúc chạm đất

Thả rời tự do một vật từ độ cao h ...

Read more

dịch từ tiếng việt sang tiếng anh kết hợp thì tương lai tiếp diễn 1 , bố mẹ mình sẽ đang đi mua sắm vào 9 : 00 tối chủ nhật 2 , tối nay , khi mẹ mìn

dịch từ tiếng việt sang tiếng anh kết hợp thì ...

Read more