Viết chương trình nhập các phần tử và số phần tử trong dãy số. In ra màn hình là các số không thuộc dãy số đó. VD: Nhập vào: 10.

By Reese

Viết chương trình nhập các phần tử và số phần tử trong dãy số. In ra màn hình là các số không thuộc dãy số đó.
VD: Nhập vào: 10.
3; 3; 8; 9; 5; 10; 10; 9; 1; 5.
In ra màn hình: có 4 số không có trong dãy là 2; 4; 6; 7.
( hiện tại mình cần đoạn cuối nên các bạn chỉ cần ghi đoạn cuối thôi nha các bạn).

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận