– Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa của thằn lằn – Nêu điểm khác giữa hệ tiêu hóa của thằn lằn so với ếch? – Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghĩa gì đối

Photo of author

By Skylar

– Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa của thằn lằn
– Nêu điểm khác giữa hệ tiêu hóa của thằn lằn so với ếch?
– Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghĩa gì đối với lối sống nơi khô hạn của thằn lằn?
(trả lời đủ nha, ngắn gọn)

0 bình luận về “– Ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa của thằn lằn – Nêu điểm khác giữa hệ tiêu hóa của thằn lằn so với ếch? – Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghĩa gì đối”

 1. Câu 1:

  Ống tiêu hóa của thằn lằn gồm: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn.

  Câu 2:

  Những điểm khác giữa hệ tiêu hóa của thằn lằn so với ếch:

  – Ống tiêu hóa phân hóa rõ.

  – Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước.

   Câu 3: 

  Khả năng hấp thụ lại nước có ý nghĩa đối với lối sống nơi khô hạn của thằn lằn: giúp thằn lằn có đủ nước cho hoạt động sống ở trên cạn.

 2. Câu 1: Ông tiêu hóa và tuyến tiêu hóa của thằn lằn, thì câu hỏi là gì ạ?

  Câu 2: Điểm khác giữa hệ tiêu hóa của thằn lằn so với ếch là:

  #Ếch:

  +Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi

  +Có dạ dày lớn, ruột ngắn, gan-mật lớn, có tuyến tụy

  #Thằn lằn:

  +Ống tiêu hóa phân hóa rõ hơn, ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp thu lại nước.

  Câu 3: Khả năng hấp thụ lại nước của thằn lằn ở nơi khô hạn có khả năng tích lại nước, thích nghi cao có đủ nước cho đời sống sinh hoạt

  =>Có ý nghĩa quan trọng đối với sự thích nghi của thằn lằn.

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt$$.$

Viết một bình luận