Viết đoạn văn cảm nhận về 1 đoạn thơ khoảng 120 chữ ( khổ đầu, khổ cuối,, khổ giữa:”tiếng gà trưa, tay bà khum soi trứng.. cháu được quần áo mới” tron

Photo of author

By Jasmine

Viết đoạn văn cảm nhận về 1 đoạn thơ khoảng 120 chữ ( khổ đầu, khổ cuối,, khổ giữa:”tiếng gà trưa, tay bà khum soi trứng.. cháu được quần áo mới” trong bài thơ Tiếng gà trưa) ( tớ hết điểm rồi :((, các cậu giúp tớ với nha, ko copy xim cảm ơn :<<)
Leave a Comment