Viết đoạn văn tóm tắt Thạch Sanh dựa vào các ý chính : – Thạch Sanh được sinh ra sau vài năm, cha mẹ mất, đành đến túp lều cũ sống. – Thạch Sanh lớn

By Kennedy

Viết đoạn văn tóm tắt Thạch Sanh dựa vào các ý chính :
– Thạch Sanh được sinh ra sau vài năm, cha mẹ mất, đành đến túp lều cũ sống.
– Thạch Sanh lớn lên được thần tiên dạy phép thuật.
– Thạch Sanh bị Lý Thông dụ làm anh em kết nghĩa.
– Mẹ con Lý Thông lừa Thạch Sanh ra miếu.
– Thạch Sanh giết chằn tinh, bị Lý Thông lừa ra túp lều sống và cướp công.
– Công chúa bị đại bàng bắt, Lý Thông nhờ Thạch Sanh giúp.
– Thạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa nhưng lại bị Lý Thông hại.
– Thạch Sanh cứu thái tử con vua thủy tề và được tăng cây đàn .
– Hồn của hai con thú bị Thạch Sanh giết gài bẫy để cho Thạch Sanh bị oan.
– Thạch Sanh được giải oan nhờ cây đàn do công chúa bị câm.
– Thạch Sanh kể mọi việc, tha cho mẹ con Lý Thông nhưng hai kẻ đó đã bị sét đánh chết.
– Thạch Sanh cứu công chúa và thắng các nước lân cận.
– Thạch Sanh được lên ngôi vua. ( Các ý chính này cho mk mượn của bn hoaianh2009)

0 bình luận về “Viết đoạn văn tóm tắt Thạch Sanh dựa vào các ý chính : – Thạch Sanh được sinh ra sau vài năm, cha mẹ mất, đành đến túp lều cũ sống. – Thạch Sanh lớn”

 1. Thạch Sanh là thái tử, con Ngọc Hoàng được phái xuống đầu thai làm con vợ chồng người nông dân nọ. Đôi vợ chồng ấy tuy nghèo nhưng rất tốt bụng. Từ khi có mang, vợ  chồng họ rất vui mừng. Nhưng đã mấy năm chưa sinh ra cậu thì người cha đã mất. Khi sinh ra, mẹ cũng mất đi. Cậu sống lủi thủi trong một gốc đa và sử dụng cây búa mà cha đã để lại. Năm cậu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần dạy những phép võ nghệ thần thông. Cậu sống lủi thủi một mình, hằng ngày kiếm củi sống qua ngày.

  Lí Thông – là người hàng rượu thấy Thạch Sanh to khỏe bèn giả vờ kết nghĩa anh em. Vốn một mình tứ cố vô thân, nay có người hỏi han, chàng liền đồng ý. Thạch Sanh thu dọn đồ đạc ở với mẹ con Lí Thông. Đúng dịp Lí Thông phải đền mạng cho chằn tinh, hắn bèn lừa Thạch Sanh nộp mạng thay mình. Thạch Sanh đã giết chết chằn tinh. Lí Thông tiếp tục lại lừa Thạch Sanh bỏ trốn rồi đem đầu chằn tinh nộp cho vua để lĩnh thưởng, được nhà vua phong cho chức Quận Công (chức quan lớn trong triều đình).

  Nhà vua có con gái đến tuổi lấy chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa đã bị đại bàng khổng lồ quắp đi. Qua gốc đa chỗ Thạch Sanh đang ở, nó bị chàng dùng cung tên bắn bị thương ở cánh nhưng nó vẫn cố bay về hang. Thạch Sanh lần theo vết máu, biết chỗ ở của đại bàng. Vua mất công chúa, đau khổ vô cùng, sai Lí Thông đi tìm và hứa sẽ gả con gái rồi truyền ngôi cho. Lí Thông lại nhờ Thạch Sanh cứu công chúa rồi lừa nhốt chàng dưới hang sâu.

  Thạch Sanh sau khi bị Lí Thông lừa, bèn tìm lối ra thì thấy con vua Thủy Tề bị đại bàng nhốt ở cuối hang sâu. Chàng bèn dùng cung tên, cứu con vua Thủy Tề. Theo chân thái tử, chàng xuống thủy cung, được đãi rất hậu và tặng nhiều châu báu nhưng chàng không nhận, chỉ lấy một cây đàn. 

  Từ khi cứu được cứu về, công chúa lại không biết cười, biết nói. Hồn chằn tinh và đại bàng gặp nhau, bàn bạc chuyện trả thù Thạch Sanh. Thạch Sanh bị vu vạ, nhốt vào tù ngục. Chàng lấy đàn ra gảy, công chúa nghe thấy thì hết câm. Thạch Sanh được vua cho gọi lên. Chàng kể lại đầu đuôi sự việc. Lúc ấy, vua mới biết được bộ mặt thật của Lí Thông. Vua giao cho Thạch Sanh xử. Chàng tha cho về quê làm ăn. Nhưng mới đi được nửa đường thì bị sét đánh, hóa thành bọ hung.

  Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa. Các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn, tức giận đem quân sang đánh. Thạch Sanh lấy đàn ra gảy khiến quân địch bủn rủn tay chân, xin hàng. Rồi chàng mời họ ăn niêu cơm. Ăn không hết niêu cơm nhỏ của Thạch Sanh, quân sĩ 18 nước đành rút quân về. Nhà vua không có con trai bèn truyền ngôi cho Thạch Sanh.

  #Chúc hok tok

  #Nocopy

  #Cho Mèo xin CTLHN ak ^_^

  Trả lời
 2. Thạch Sanh vốn là con của Ngọc Hoàng được phái xuống trần gian làm con của một vợ chồng nông dân nghèo khổ nhưng tốt bụng. Vợ chồng nông dân kia sớm qua đời, để lại Thạch Sanh sống lủi thủi dưới gốc đa, hằng ngày phải hái củi kiếm sống. Một người hàng rượu tên là Lí Thông thấy Thạch Sanh khỏe mạnh nên giả vờ kết nghĩa anh em để lợi dụng. Thạch Sanh không hề hay biết bụng dạ của Lí Thông nên chấp nhận. Không may cho Lí Thông là đến dịp y phải vào đền để cúng mạng cho chằn tinh. Lí Thông bèn lừa. Thạch Sanh đi thay mình. Không ngờ Thạch Sanh giết được chằn tinh. Lí Thông lại lừa Thạch Sanh bỏ trốn để đem đầu chằn tinh dâng vua lập công. Vua phong Lí Thông làm Quận công. Thạch Sanh trở về với chốn cũ. Chẳng may cho nhà vua, người con gái đến tuổi lấy chồng bị đại bàng khổng lồ bắt mất. Khi bay qua gốc đa, nơi Thạch Sanh trú ẩn, đại bàng bị Thạch Sanh bắn trúng. Thạch Sanh lần theo vết máu, biết được nơi đại bàng giấu công chúa. Nhà vua sai Lí Thông đi tìm công chúa, hứa gả công chúa và truyền ngôi cho ai tìm được công chúa. Lí Thông lại nhớ đến Thạch Sanh. Y nhờ Thạch Sanh cứu công chúa rồi nhốt chàng dưới hang sâu. Thạch Sanh giết đại bàng và cứu được con vua Thủy Tề vốn bị đại bàng bắt giam từ lâu. Thạch Sanh được xuống thăm thủy cung, được vua Thủy Tề phong thưởng rất hậu nhưng chàng chỉ xin một cây đàn rồi trở về gốc đa sinh sống. Công chúa trở về cung nhưng chẳng nói chẳng rằng, nhà vua càng buồn thảm. Hồn chằn tinh và đại bàng trả thù Thạch Sanh khiến chàng bị bắt giam vào ngục. Trong ngục, Thạch Sanh đem đàn thần ra gảy. Tiếng đàn đến tai công chúa, giúp nàng khỏi bệnh câm. Theo lời công chúa, nhà vua cho gọi Thạch Sanh. Gặp nhà vua, Thạch Sanh kể lại mọi việc. Nhà vua sai xử tử mẹ con Lí Thông nhưng Thạch Sanh tha bổng cho họ. Trên đường về, hai mẹ con độc ác bị sét đánh chết và hóa thành bọ hung. Thạch Sanh trở thành phò mã. Các nước chư hầu tức giận đem quân sang đánh nước ta. Thạch Sanh lại lấy đàn thần ra gảy làm cho quân giặc phải quy hàng. Thạch Sanh khao quân giặc một niêu cơm nhỏ nhưng chúng ăn không hết, chúng càng kính phục và chấp nhận rút quân về nước. Thạch Sanh được nhà vua nhường cho ngôi báu.

  Trả lời

Viết một bình luận