Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 5. To live on your salary must be hard. =>It=====-…

Photo of author

By Liliana

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi
5. To live on your salary must be hard.
=>It…………………………………………………………………………………………..
6. Tom is the best player in the team.
=> No one in the team………………………………………………………………….
7. It’s interesting to read this book.
=>This book………………………………………………………………………………
10. A boy was injured in the accident, he is now in the hospital.
=>The boy…………………………………………………………………………………

0 bình luận về “Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 5. To live on your salary must be hard. =>It=====-…”

 1. 5. must be hard to live on your salary

  Để sống bằng mức lương ấy chắc hẳn khó khăn lắm.

  -> Chắc hẳn khó khăn lắm để sống bằng mức lương ấy 

  6. plays better than Tom

  so sánh hơn với tính từ good – better – the best

  7. is interesting enough to be read

  Thật thú vị khi đọc cuốn sách này

  -> Cuốn sách này đủ thú vị để được đọc

  8. who was injured in the accident is now in the hospital

  who là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người

 2. 5. To live on your salary must be hard.

  =>It must be hard to live on your salary.

  6. Tom is the best player in the team.

  => No one in the team plays better than Tom.

  7. It’s interesting to read this book.

  =>This book is interesting enough to be read.

  10. A boy was injured in the accident, he is now in the hospital.

  =>The boy who was injured in the accident is now in the hospital.

  cho mình xin ctlhn nhé

Viết một bình luận