Phát biểu nào sau đây là sai? A: Thép dẻo, dễ uốn, dễ tạo hình B: Thép thường rất cứng, không bị ăn mòn C: Thép không gỉ bền trong

Phát biểu nào sau đây là sai? A: Thép dẻo, ...

Read more

một tấm bảng hình chữ nhật,có diện tích 2,8 m vuông ,chiều rộng đo được là 14cm, vậy chiều dài hình chữ nhật là

một tấm bảng hình chữ nhật,có diện tích 2,8 m ...

Read more

đặc câu với những từ tượng thanh, từ tượng hình sau đây : lập lòe, tích tắc, lạch bạch, ồm ồm, ào ào

đặc câu với những từ tượng thanh, từ tượng hình ...

Read more

một chất điểm đang dao động điều hòa trên một đoạn thẳng . trên đoạn thẳng đó có 7 điểm theo đúng thứ tự m1,m2,m3,m4,m5,m6 và m7 với m4 là vị trí cân

một chất điểm đang dao động điều hòa trên một ...

Read more

My village is about 10 kilometers (1)…………….the city. It is a very beautiful and peaceful place where people grow flowers and vegetables only. It is ve

My village is about 10 kilometers (1)…………….the city. It is ...

Read more

Câu a)x+x:0,2+x:0,25+x:0,5=971,8 X+x:2×11+x:5×24=971.8

Câu a)x+x:0,2+x:0,25+x:0,5=971,8 X+x:2×11+x:5×24=971.8

Read more

1) giới thiệu bản thân em từ 5 – 7 câu 2) giới thiệu về gia đình em từ 5 – 7 câu

1) giới thiệu bản thân em từ 5 – 7 ...

Read more

Cứu mình với!!!! Hoàn thành các pthh và cho biết tỉ lệ a)Al(OH)3+H2SO4->Al2(SO4)5+? b)P2O5+?->H2PO4 c)Fe+CuSO4->Cu +?

Cứu mình với!!!! Hoàn thành các pthh và cho biết ...

Read more

complete these sentences with a verb from the list. Put the verb into the correct form, past simple or past participle : cost, drive, fly, make, meet

complete these sentences with a verb from the list. Put ...

Read more

Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ A thu được 13,20g CO2 và 3,16g H2O. Ở ống nghiệm khác nung 5,58g A với cho thu được 0,67 lít khi nitơ( đkt

Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm