Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa: √2015-2016x

By Arya

Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa: √2015-2016x

0 bình luận về “Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa: √2015-2016x”

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm