Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa: √2015-2016x

Photo of author

By Arya

Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa: √2015-2016x

0 bình luận về “Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa: √2015-2016x”

 1. Đáp án: x ≤ 2015/2016

  Giải thích các bước giải:

  2015−2016x ≥ 0

  <=>2016x ≤ 2015

  <=>x ≤ 2015/2016

 2. ĐK:

  $2015- 2016x \geq 0$

  $<-> 2016x \leq 2015$

  $<-> x \leq \dfrac{2015}{2016}$

  Vậy $x \leq \dfrac{2015}{2016}$.

Viết một bình luận